You are here:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Country:
Poland

Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.(...)