Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Body: 

Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.(...)

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Poland