Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Body: 

Art. 40 Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Poland