You are here:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Country:
Poland

Art. 40 Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.