You are here:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Country:
Poland

Art. 65.(...) 2. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę. (...)