You are here:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Country:
Poland

Art. 36. Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej.