You are here:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Country:
Poland

Art. 65(...) 3. Stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formy i charakter dopuszczalnego zatrudniania określa ustawa.