You are here:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Country:
Poland

Art. 18Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.