Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Body: 

2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter: 4 § Dödsstraff får icke förekomma.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Sweden