Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Body: 

1 kapitlet - Statsskickets grunder: 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Sweden