You are here:

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Country:
Sweden

1 kapitlet - Statsskickets grunder: 2 § (…) Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. (…)