Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Body: 

2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter: 5 § Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Sweden