You are here:

Latvijas Republikas Satversme

94. Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. (..)