You are here:

Latvijas Republikas Satversme

Country:
Latvia

109. Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.