Latvijas Republikas Satversme

Body: 

106. (…) Piespiedu darbs ir aizliegts. Par piespiedu darbu netiek uzskatīta iesaistīšana katastrofu un to seku likvidēšanā un nodarbināšana saskaņā ar tiesas nolēmumu.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Latvia