You are here:

Latvijas Republikas Satversme

Country:
Latvia

96. Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību.110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.