You are here:

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Country:
Lithuania

46 straipsnis. Valstybė gina vartotojo interesus.