You are here:

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Country:
Lithuania

31 straipsnis. [...] Niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą.