You are here:

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Country:
Lithuania

50 straipsnis. Profesinės sąjungos kuriasi laisvai ir veikia savarankiškai. Jos gina darbuotojų profesines, ekonomines bei socialines teises bei interesus. Visos profesinės sąjungos turi lygias teises.