Listina základních práv a svobod

Body: 

Článek 43 Česká a Slovenská Federativní Republika poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Czechia