Listina základních práv a svobod

Body: 

Článek 14 (...) (5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Czechia