You are here:

Listina základních práv a svobod

Country:
Czechia

Článek 14 (...) (5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem.