You are here:

Listina základních práv a svobod

Country:
Czechia

Článek 1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Článek 37 (3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.