Listina základních práv a svobod

Body: 

Článek 7 (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. (2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Czechia