You are here:

Listina základních práv a svobod

Country:
Czechia

Článek 40 (5) Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato
zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem.