Listina základních práv a svobod

Body: 

Článek 40 (5) Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato
zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Czechia