Listina základních práv a svobod

Body: 

Článek 10 (3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Czechia