You are here:

Listina základních práv a svobod

Country:
Czechia

Článek 10 (3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.