You are here:

Magyarország Alaptörvénye

Country:
Hungary

M) cikk (Alapvetés) (1) Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik. […]

XI. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) […] (3) Törvény a felsőfokú oktatásban való részesülés anyagi támogatását meghatározott időtartamú olyan foglalkoztatásban való részvételhez, illetve vállalkozási tevékenység gyakorlásához kötheti, amelyet a magyar jog szabályoz.
XII. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) (1) Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához. […]