You are here:

Personuppgiftslag (1998:204)

Country:
Sweden

1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.