Personuppgiftslag (1998:204)

Body: 

1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Sweden