Suomen perustuslaki

Body: 

14 § Vaali- ja osallistumisoikeudet (...) Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä sen mukaan kuin lailla säädetään. Oikeudesta muutoin osallistua kuntien hallintoon säädetään lailla.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Finland