You are here:

Suomen perustuslaki

Country:
Finland

18 § Oikeus työhön ja elinkeinovapaus (...) Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.