You are here:

Suomen perustuslaki

Country:
Finland

16 § Sivistykselliset oikeudet (...) Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu.