Το Σύνταγμα της Ελλάδος

Body: 

Άρθρo 4 (1). Oι Έλληνες είναι ίσoι ενώπιoν τoυ νόμoυ. […]

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Greece