You are here:

Tarbijakaitseseadus

Country:
Estonia

§ 1. Seaduse reguleerimisala.
(...) (2) Käesolev seadus kehtestatakse tarbija õiguste tagamiseks. (…)