You are here:

Ústava České republiky

Country:
Czechia

Článek 96 (1) Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva.