You are here:

Ústava České republiky

Country:
Czechia

Článek 7 Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.