You are here:

Ustava Republike Slovenije

Country:
Slovenia

17. člen Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni.