You are here:

Ustava Republike Slovenije

Country:
Slovenia

59. člen Zagotovljena je svoboda znanstvenega in umetniškega ustvarjanja.