Ustava Republike Slovenije

Body: 

47. člen Državljana Slovenije ni dovoljeno izročiti ali predati, razen če obveznost izročitve ali predaje izhaja iz mednarodne pogodbe, s katero Slovenija v skladu z določbo prvega odstavka 3.a člena prenaša izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodno organizacijo.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Slovenia