You are here:

Ustava Republike Slovenije

Country:
Slovenia

72. člen (zdravo življenjsko okolje)Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.Zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode v življenjskem okolju dolžan poravnati škodo.Varstvo živali pred mučenjem ureja zakon.