You are here:

Ustava Republike Slovenije

Country:
Slovenia

45. člen (pravica do peticije)Vsak državljan ima pravico do vlaganja peticij in do drugih pobud splošnega pomena.