You are here:

Ustava Republike Slovenije

Country:
Slovenia

75. člen Delavci sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih na način in pod pogojih, ki jih določa zakon.