You are here:

Ustava Republike Slovenije

Country:
Slovenia

66. člen (varstvo dela) Država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo.