You are here:

Ustava Republike Slovenije

Country:
Slovenia

77. člen Delavci imajo pravico do stavke. Če to zahteva javna korist, se lahko pravica do stavke, upoštevajoč vrsto in naravo dejavnosti, z zakonom omeji.