Ústava Slovenskej republiky

Body: 

Čl. 16 (1) Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Slovakia