You are here:

Ústava Slovenskej republiky

Country:
Slovakia

Čl. 16 (...) (2) Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.