Ústava Slovenskej republiky

Body: 

Čl. 16 (...) (2) Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Slovakia