You are here:

Ústava Slovenskej republiky

Country:
Slovakia

Čl. 41(...) (3) Deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva.(4) Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.(5) Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu. (6) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 až 5 ustanoví zákon.