Ústava Slovenskej republiky

Body: 

Čl. 19 (...) (3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Slovakia