You are here:

Ústava Slovenskej republiky

Country:
Slovakia

Čl. 41(1) Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.(...)