You are here:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Country:
Poland

Rozdział 1 1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.