Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Body: 

 

 

 

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Belgium