Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Body: 

§ 1 Predmet úpravy - Tento zákon upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Slovakia