You are here:

Zákon o zhromažďovacom práve

Country:
Slovakia

§ 1(1) Občania majú právo pokojne sa zhromažďovať. (...)(4) Na zhromaždenie nie je potrebné predchádzajúce povolenie štátneho orgánu. (...)