You are here:

Konstitutsiooniline) renvoi: kas põhiseaduslik nõue või kaera Trooja hobusele?

‘(Constitutional) renvoi: constitutional requirement or oats to Trojan horse?’

Author(s):
Aaviksoo, B
Published in:
Juridica II
Page numbers:
pp. 88-97
Publication year:
2015